Geschiedenis

geschiedenis1In 1897 begonnen twee veehandelaren, Gerrit van Kooten en De Vos, een slachterij voor nuchtere kalveren in Montfoort. Het slachten van nuchtere kalveren was een seizoengebonden activiteit: in het voorjaar wierpen de koeien hun kalveren. In de zomer en het najaar werd om het personeel van werk te kunnen blijven voorzien fruit gepacht.

 

 

 

 

geschiedenis2Vanwege familieomstandigheden kon De Vos zich steeds minder met de slachterij bezighouden hierdoor nam Gerrit van Kooten steeds meer de leiding en rond 1920 was hij enig eigenaar. Er werd vlees geleverd aan worstfabrieken en aan slagerijen. Slagerijen ontvingen eerste kwaliteit. Daarnaast werd ook gexporteerd naar Engeland.
Zoon Teunis kwam rond 1930 in de zaak; hij kreeg steeds meer de leiding.

 

 

 

geschiedenis3Na het overlijden van Gerrit van Kooten werd Teunis de eigenaar en zette de zaak voort. De bedrijfsactiviteiten omvatten een slachterij, een fruitpachtbedrijf en ook een boerderij.

 

 

 

 

 

geschiedenis4Rond 1960 kwam er een kentering: door de kalvermesterij werden minder nuchtere kalveren geslacht. Men begon andere diersoorten te slachten en de fruit activiteiten werden geleidelijk afgestoten. De slachterij werd de hoofdactiviteit en daarmee ook op een meer professionelere basis uitgeoefend. Door de instroom van allochtonen, uit met name Turkije en Marokko, in Nederland werd er een nieuwe markt gecreerd. Het productieproces werd gaandeweg steeds meer op deze doelgroep toegespitst.

 

 

 

geschiedenis5

Vanaf 1960 kwamen twee zonen, Jillis en Gert, in de zaak en namen geleidelijk aan de leiding over. Zij namen in 1974 de zaak over en zetten de slachtactiviteiten voort. De slachterij ging zich meer richten op de detailhandel, waarin een tweedeling gemaakt kan worden van islamitische en Nederlandse slagers.

In 1982 werd de zaak grondig gerenoveerd om aan de eisen van de tijd te voldoen.
In 1992 ging een van de broers de zaak uit. De overblijvende firmant Jillis, zette de zaak voort. In 1996 werd de eenmanszaak omgezet in een besloten vennootschap, Slachterij van Kooten B.V. Na verplichte aanpassingen in verband met de Europese wetgeving werd in 1996 een EEG-erkenning verkregen. Met de EEG-erkenning kan er gexporteerd worden.